Palestinierna har rätt att åtnjuta FN:s mänskliga rättigheter, precis som alla andra folk.