INSÄNDARE. Pensionering vid 65 eller 67 års ålder borde även gälla för i synnerhet manliga politiker. Inför en övre åldersgräns för höga politiska poster, skriver 86-åriga Renate Blomeier Ohlsson.