Händelserna vid snökaoset på E22:an hade kanske fått en annan utgång om myndigheterna agerat mer förebyggande.