Valmyndigheten har godkänt en gemensam beteckning – Fritt val – som står öppen för alla.