Det är bättre att dämpa efterfrågan för alla än att sätta in stöten enbart mot högbelånade hushåll.