INSÄNDARE. Det vore intressant om någon kunde gräva i verksamheten som bedrivs i organisationen Sveriges kommuner och regioner. Granska SKR som sviker sitt samhällsansvar i vårdkonflikten, skriver Astrid Åkesson.