Det ska vara kostsamt att sätta medborgares rätt till utbildning på spel.