Medan regeringen betalat ut coronastöd till företag där anställda kunnat jobba deltid har sjukvårdsanställda slitit hårt under pandemin.