Svenska medier måste ta sitt ansvar i dessa dystra tider och inte bara servera nyhetskonsumenterna en massa elände.