Alla som på grund av sin ålder inte längre klarar sig själva måste behandlas med respekt och värdighet.