Skollagen och ersättningssystemet behöver ändras så att inte obehöriga lärare blir ett sätt att spara pengar.