Skandaler som avslöjas visar behovet av ett kritiskt förhållningssätt hos alla medborgare.