Alla i ledande positioner i företagen borde acceptera lägre procentuella lönehöjningar än sina löntagare.