Om pensionärer får möjlighet att göra lokala kollektiva resor gratis ökar deras självkänsla.