Fasa ut kolet i rika länder och fasa ner det i fattiga länder. På så sätt skulle länder som har bristande resurser och redan rätt låga…