Adopterade barn kämpar med känslor som övergivenhet, ensamhet och utanförskap. Dessa barn bör få adekvat psykologisk hjälp i ett tidigt…