Utfasningen av svenskan och det gradvisa införandet av engelskan sker enligt den kokta grodans princip.