Internationella Engelska skolan bryter mot både språklagen och läroplanen.