De som raljerar över restriktionerna borde skänka en tanke till bemanningen inom samhällsviktiga funktioner.