Från att kunna driva verksamhet för medborgarnas skull ska all kommunal verksamhet från 1 juli förvandlas till en marknadsplats.