Vi var tills nyligen nyligen ett land med en mångfald av åsikter och kultur­yttringar, men det går snabbt i motsatt riktning.