Skrämmande få av de samhällsfarliga brotten klaras upp. Tystnadskulturen och korruptionen har nått en skrämmande nivå i hela samhället.