Det verkar vara en trend att myndigheter och stora företag gör sig oåtkomliga på telefon.