Vårt budskap till världens beslutsfattare är att förbjuda och avskaffa kärnvapen, innan det är för sent.