Det finns en mängd yrken som inte kräver gymnasiekompetens, men som är viktiga för att vi ska ha ett fungerande samhälle.