Det stora trädgårdsprogrammet i Sveriges Television framstår ofta som ett stort slöseri.