Det är förvånande att så många människor verkar sysslolösa och ägnar sig åt bråk som hotar säkerhet och ordning i Sverige.