Vi måste återställa Sveriges internationella rykte inom bistånd, integration, jämställdhet, klimat, kultur­ och mångfald.