Varför investerar samhället i universitetsutbildningar om de vägarna inte leder till relevanta yrkesroller?