I takt med att medicineringen ökar finns allt färre erfarna psykologer kvar inom barn- och ungdomspsykiatrin.