I andra länder där myndigheterna också stöder sig på vetenskap och forskning drar man andra slutsatser om covid-19.