Många svenska bolag riskerar likvidering eftersom chefer bor i Storbritannien.