Projektet att bygga en begravningsplats på Järvafältet är en etisk katastrof.