Dagersättningen till asylsökande ligger långt under gränsen för en skälig levnadsstandard.