Låga inkomster och höga kostnader gör att många har svårt att få privatekonomin att gå ihop.