Tillräckligt många konsumenter i Sverige vill inte betala merkostnaden för långsamtväxande kycklingar.