Screeningen för att tidigt upptäcka bröstcancer upphör efter 74 år. Screening medmammografi är en metod som tar kort tid att genomföra.