Privat ägande är något historiskt nytt och hänger ihop med industrikapitalismen.