Inre hamnen är namnet på, vad som ska bli, Norrköpings nya stadsdel. Arbetet med Inre hamnen har pågått under en lång tid, men nu kan själva bostadsbyggandet börja. – Det är fantastiskt roligt, säger Karin Milles som är stadsarkitekt på Norrköpings kommun.