Att Västra Götalandsregionen i första hand erbjuder distanstolk innebär inte att alla uppdrag inom vården kommer att utföras på distans. Det säger förvaltningschef Mikael Forslund och verksamhetschef Anne Granath på Habilitering och Hälsa i ett svar på Teckenspråkets rösts kritik.