Återväxten är god och intresset för innebandy ökar igen, efter en tillfällig svacka. Under mitten av 90-talet fanns 59 föreningar och 251 lag i Dalarna.