Kommunen håller på att se över kommunens hastighetsbegränsningar. Det nya området Oxnabben har varit ett tecken på inkonsekvens, menar politiker. Nu ska kontakt tas med Trafikverket för att vissa åtgärder ska komma till skott.