Kungliga konsthögskolan och Grafikens hus ska inleda ett nytt samarbete som syftar till att "tillsammans utveckla grafiken som konstart", enligt ett pressmeddelande.