Under coronapandemin har vissa områden och grupper i Stockholm drabbats hårdare än andra och det var länge debatt om varför det skiljde sig. Nu visar en ny rapport från CES, Regionens centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, att det är framförallt är socioekonomiska faktorer så som inkomst, yrke och utbildning som är anledningen till att vissa grupper och områden har högre dödsantal än...