Det kommer inte bli något stopp i Stockholms tunnelbana till helgen. Detta efter att planerat arbete för provpålning för en ny cykelbro vid Slussen, där en stor ombyggnation pågår, tillfälligt stoppats.