Ett stenblock på Visby ringmur lossnade och föll ner på en parkerad bil i mars i år. Bilens ägare krävde knappt 10 000 kronor i skadestånd för skadorna på fordonet. Justitiekanslern, JK, avslår skadeståndsanspråken.