Debatten för eller emot ett särskilt porrfilter i kommunens datorer är en fråga som debatterats flitigt – och kommuner har valt olika vägar. I Skellefteå valde politikerna bort porrfilter och nu föreslås istället att elevernas tillgång till internet ska villkoras.