Avtalet mellan Norrköpings kommun och Tjuren Projektpartner har löpt ut. Kommunen anser inte att företaget uppfyllt sina skyldigheter och kommer inte förlänga avtalet.