Coronapandemin har inte inneburit något genomslag för Region Östergötlands egen vårdapp. Den lockar knappt sex procent av alla digital vårdbesök och kostnaderna för regionen har mer än fördubblats. Det visar siffror SVT bett regionen ta fram.