Tyska AFD tonar ned hotet om att driva frågan om utträde ur EU.